Đặt phòng

Giá bạn đặt trực tuyến ở website này hoàn toàn bằng giá bạn đặt qua các trang online (Agoda,Expedia,Booking.com…).

Lưu ý: giá đặt phòng thay đổi phụ thuộc vào ngày bạn ở (thời gian nhận phòng, trả phòng) do vậy khi so sánh giá bạn cần nhấn nút đặt phòng và đăng kí cụ thể thời gian lưu trú.

Tuy giá hoàn toàn bằng nhau (nêu ở mục 1./) nhưng khi đặt phong tại website bạn sẽ được hưởng thêm các ưu đãi khi sử dụng dịch vụ (xem các ưu đãi…).

Bấm vào đây để chuyển đến trang đặt phòng Chi Tiết Khuyến mãi Giá Phòng