Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi thông qua Hotline:

Tel: +84.236.396.0000
Mobi: +84.932.665.760
​Mobi: +84.932.107.296 | +84.932.105.715
Địa chỉ : 230 Võ Nguyên Giáp, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
Mail: info@bluesunhotel.com.vn