Khuyến Mãi Mùa Hè 2018

Khuyến mãi khác

Chi tiết khuyến mãi

Promotion cho từng phòng như sau:

PhòngVip & Vip Apartment

– Dịch vụ turndown mỗi đêm
– Hoa tươi trong phòng ( check in day)
– Phiếu giảm giá 40% Spa hoặc 20% F&B
– Tặng 1 chiều đón hoặc tiễn sân bay ( áp dụng cho booking từ 3 đêm trở lên)
– Tặng 2 chiều đón và tiễn sân bay ( áp dụng cho booking từ 6 đêm trở lên)


Phòng Suite áp dụng cho booking từ 3 đêm trở lên

– Dịch vụ turndown mỗi đêm
– Hoa tươi trong phòng ( check in day)
– Phiếu giảm giá 40% Spa hoặc 20% F&B
– Tặng 1 chiều đón hoặc tiễn sân bay ( áp dụng cho booking từ 6 đêm trở lên)
– Tặng 2 chiều đón và tiễn sân bay ( áp dụng cho booking từ 12 đêm trở lên)


Phòng Sup/ Deluxe Twin/ Deluxe Family áp dụng cho booking từ 3 đêm trở lên

– Phiếu giảm giá 40% Spa hoặc 20% F&B