Khuyến Mãi

DELUXE DOUBLE

Nếu Bạn Đặt phòng từ 2 ngày trở lên thì bạn sẽ nhân được:

- Mỗi 02 ngày bạn nhận được được 01 phiếu giảm giá (nhà hàng 20%, Spa 40%).

Xem Phòng

DELUXE TWIN

Nếu Bạn Đặt phòng từ 2 ngày trở lên thì bạn sẽ nhân được:

- Mỗi 02 ngày bạn nhận được được 01 phiếu giảm giá (nhà hàng 20%, Spa 40%).

Xem Phòng

DELUXE FAMILY

Nếu Bạn Đặt phòng từ 2 ngày trở lên thì bạn sẽ nhân được:

- Mỗi 02 ngày bạn nhận được được 01 phiếu giảm giá (nhà hàng 20%, Spa 40%).

Xem Phòng

SUITE

Khi Đặt phòng SUITE bạn nhận được các dịch vụ sau:

- Turndown service mỗi ngày

- Hoa tươi chào đón

- Mỗi ngày bạn nhận được được 01 phiếu giảm giá (nhà hàng 20%, Spa 40%)

- Ở từ 02 ngày trở lên bạn nhận được 02 phiếu nước uống miễn phí (01 lần)

Xem Phòng

VIP

Khi Đặt phòng VIP bạn nhận được các dịch vụ sau:

- Turndown service mỗi ngày

- Hoa tươi chào đón

- Mỗi ngày được 01 phiếu giảm giá (nhà hàng 20%, Spa 40%)

- Ở từ 02 ngày trở lên bạn nhận  được 02 phiếu nước uống miễn phí (01 lần)

- Ở từ 03 ngày trở lên bạn nhận được đưa hoặc đón sân bay

- Ở từ 6 ngày trở lên bạn nhận được đưa và đón sân bay.

Xem Phòng

VIP APARTMENT

Khi Đặt phòng VIP APARTMENT bạn nhận được các dịch vụ sau:

- Turndown service mỗi ngày

- Hoa tươi chào đón

- Mỗi ngày được 01 phiếu giảm giá (nhà hàng 20%, Spa 40%)

- Ở từ 02 ngày trở lên bạn nhận được 02 phiếu nước uống miễn phí (01 lần)

- Ở từ 03 ngày trở lên bạn nhận được đưa hoặc đón sân bay

- Ở từ 6 ngày trở lên bạn nhận được đưa và đón sân bay.

Xem Phòng